Misją Stowarzyszenia „Tacy Sami” jest niesienie najwyższej jakości pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Dziećmi zajmuje się 24 wykwalifikowanych terapeutów.

Nasze działania są finansowane dzięki dotacjom, darowiznom oraz procentowi podatku.

 

Informujemy, iż od dnia 01.04.2013 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Wieluniu realizowane są Zadania Zlecane z zakresu rehabilitacji psychoruchowej:
rehabilitacja ruchowa, zajęcia pedagogiczne, logopedyczne, psychologinczne, SI, dogoterapia, hipoteropia, arteterapia, muzykoterapia, grupowe zajęcia ruchowe.

Beneficjentami są dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne.

Wymienione zajęcia finansowane są ze środków PFRON.

 

Ty też możesz pomóc zmienić życie dzieci niepełnosprawnych na lepsze!

Twoja pomoc pozwoli na dalszą terapię i rehabilitację, która poprawia funkcjonowanie naszym dzieciom oraz daje im szansę na większą samodzielność w społeczeństwie.

Liczymy na Ciebie!


Numer konta:
57 9256 0004 0074 9664 2000 0010