Od kwietnia 2020r rozpoczęliśmy trzeci rok realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji psychoruchowej osób niepełnosprawnych projektu pn.

SKUTECZNE DZIAŁANIA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

finansowanych ze środków

PFRON.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w kwietniu ale z przerwami wynikającymi z wydawanych obostrzeń związanych z COVID-19.

Od 18 maja rozpoczęliśmy rehabilitację w ośrodku , zajęcia zdalne oraz rehabilitację w domach z beneficjentami których rodzice wyrazili chęć takiej terapii i współpracy.

Od miesiąca lipca pracujemy z dziećmi w naszym ośrodku rehabilitacyjnym TACY SAMI.

Frekwencja na zajęciach jest różna z racji trwającego cały czas stanu epidemicznego i indywidualnych sytuacji zdrowotnych naszych beneficjentów

Dokonaliśmy częściowego rozliczenia dofinansowania za pierwsze półrocze , otrzymaliśmy również drugą transzę dofinansowania projektu.

Pomimo trudnego czasu i napotykanych trudnościach w realizacji zadań stan liczbowy beneficjentów nie powinien się zmienić.