OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI” w Wieluniu informuje iż w okresie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024r będzie realizowało Zadania Zlecone współfinansowane przez PFRON Konkurs 1/2020 pn. ”Pokonamy Bariery”

Kierowane wsparcie będzie realizowane poprzez: rehabilitację ruchową, hydroterapię, pływanie terapeutyczne, terapię pedagogiczną, hipoterapię, Integrację Sensoryczną, terapię psychologiczną, Trening Umiejętności Społecznych, arteterapię, zajęcia muzyczno-ruchowe, specjalistyczne szkolenia dla rodziców

Rodzaj zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

 

ZAPRASZAMY DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEJ TERAPII

 

Formularz zgłoszeniowy (wniosek) jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia www.tacysami-wielun.pl w zakładce Konkurs 1/2021 „Pokonamy bariery” lub w biurze Ośrodka Rehabilitacyjnego TACY SAMI ul. Traugutta 40 pokój nr 5.

Wypełniony formularz wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy złożyć w biurze ośrodka do dnia 31.03.2021 r.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 509 023 932.

 

Pobierz wniosek Klikając TUTAJ