Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI „ w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2024 roku realizuje Projekt pn.

„EMPATIA I ZAANGAŻOWANIE-podstawa do pokonywania barier fizycznych i społecznych”

Z zakresu rehabilitacji psychoruchowej .

W pierwszym roku realizacji specjalistyczną pomoc otrzymało 75 beneficjentów z niepełnosprawnościami.

Całkowite koszty projektu to kwota 735 000,00 ZŁ

Dofinansowanie z PFRON 697 000,00 ZŁ

Pierwszy rok realizacji projektu został rozliczny a w kwietniu 2022 r

i rozpoczęliśmy zajęcia terapeutyczne dla 80 dzieci z niepełnosprawnością.

Całkowite koszty projektu na drugi rok realizacji wynoszą 826 949,00

Dofinansowanie zadania z PFRON 789 088,00 w tym środki inwestycyjne 73 000,00

Drugi rok realizacji Projektu został zakończony i rozliczony.

Trzeci rok realizacji i kontynuacji Projektu rozpoczęliśmy z 79 beneficjentami

Całkowite koszty Projektu na trzeci rok realizacji wynoszą 953 951,00 zł

Dofinansowanie zadania z PFRON to kwota – 906 253,00zł w tym środki inwestycyjne – 85 000,00zł

Projekt realizowany jest przez 11 miesięcy w roku . Miesiąc lipiec jest czasem wolnym od zajęć terapeutycznych.
Rekrutację beneficjentów dokonujemy przed rozpoczęciem realizacji projektu a beneficjenci którzy rezygnują z różnych względów z terapii zastępowani są dziećmi wpisanymi na listę rezerwową.