W okresie od 1 września do 22 grudnia 2015r. Stowarzyszenie realizuje w ramach działalności odpłatnej Zadanie Publiczne i dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół.

Gmina Wieluń przyznała na ten cel środki w wysokości 19 200.00 zł

 

herb wielun