Informujemy, iż od dnia 07.03.2016 r. rozpoczynamy nabór beneficjentów

(dzieci niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności)

do

Projektu pt. „Pomoc płynąca przez ręce i serce”.

 

Projekt jest kontynuacją Zadań Zleconych dofinansowanych przez PFRON

I będzie realizowany w okresie od kwietnia 2016 do 31 marca 2018 r.

Wnioski należy pobrać z naszej strony internetowej

lub w biurze ośrodka.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy złożyć w Ośrodku Rehabilitacyjnym „TACY SAMI”

do dnia 24.03.2016 r. do godz 18.00

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu i zarazem do kompleksowej rehabilitacji zostanie ogłoszona

dnia 31.03.2016 r. na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej w ośrodku.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ WNIOSEK