Od dnia 01.04.2016r rozpoczęliśmy realizację Projektu

„Pomoc płynąca przez ręce i serce”

Z zakresu Zadań Zleconych i współfinansowanych przez PFRON wg Umowy ZZO/000121/05/D z dnia 29.12.2015r na okres od dnia 01.04.2016r do 31.03.2018r. Specjalistycznym wsparciem objęto 80 osób niepełnosprawnych w tym 76 dzieci . Prowadzone są zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, rehabilitacji ruchowej, logopedii i neurologopedii, integracji sensorycznej, pływania terapeutycznego, hipoterapii, muzykoterapii, arteterapii, psychologii, grupowych zajęć ruchowych.