Informujemy, iż od dnia 01.04.2017r. rozpoczęliśmy drugi rok realizacji projektu

„Pomoc płynąca przez ręce i serce”.

Specjalistycznym wsparciem objętych jest 80 beneficjentów. Obecnie zatrudniamy 26 terapeutów.

 

Pracujemy do czerwca 2017r. wg dotychczasowego harmonogramu, czyli

od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 18:00,

w piątek w godz. 8:00 – 17.00.

 

W miesiącach lipiec i sierpień mamy wakacyjną przerwę w rehabilitacji.

Od września rozpoczynamy pracę ze zmienionym harmonogramem poszczególnych zajęć terapeutycznych

dostosowanym do szkolnych planów lekcji naszych dzieci.

 

Ponadto informujemy, iż do 30.04.2017r. rozliczyliśmy się z pierwszej transzy dofinansowania.

 Na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. otrzymaliśmy ze środków PFRON

dofinansowanie zaliczkowe w wysokości 232 575,00 zł.