Od dnia 01.04.2018r. rozpoczęliśmy realizację Projektu - Konkursu 4

SKUTECZNE DZIAŁANIA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Z zakresu Zadań Zleconych i współfinansowanych przez PFRON wg Umowy ZZO/000191/05/D z dnia 21.03.2018r. na okres od dnia 01.04.2018r. do 31.03.2021r.

Specjalistycznym wsparciem objęto 80 osób niepełnosprawnych w tym 75 dzieci. Prowadzone są zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, rehabilitacji ruchowej, logopedii i neurologopedii, integracji sensorycznej, pływania terapeutycznego, hipoterapii, arteterapii, psychologii, Treningu Umiejętności Społecznych, grupowych zajęć ruchowych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań w wysokości 269 820,00 zł (zaliczkowo).

Po przeprowadzonej rekrutacji, ogłoszeniu list beneficjentów, ustaleniu harmonogramu pracy poszczególnych terapeutów rozpoczęliśmy realizację powyższych zadań.

logo PFRON