Terapia integracji sensorycznej - polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców płynących z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne, takie jak wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, a także płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Terapia ta ma charakter wesołej zabawy ruchowej przez co jest dodatkowo atrakcyjna dla dzieci. Odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczne sprzęty i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

Muzykoterapia - zajęcia mają na celu niwelowanie napięć emocjonalnych, obniżanie poziomu lęku, pobudzanie wyobraźni oraz relaksacje. Zajęcia odbywają się grupach co dodatkowo sprzyja integracji oraz uczy współpracy w grupie.

Rehabilitacja ruchowa - głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, która zwiększa komfort życia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Arteterapia - czyli terapia prowadzona za pomocą sztuki. Jest metodą, która opiera się na ekspresji twórczej. Pozwala dzieciom  rozwijać kreatywność oraz uaktywnia wyobraźnię. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

Terapia logopedyczna - polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu m.in.: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która nie została wykształcona, wzbogacanie zasobu słownictwa, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy oraz wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

Terapia pedagogiczna - inaczej określana jako reedukacja lub zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. W tym przypadku korekcja polega na poprawie i usprawnianiu wyuczonych już funkcji, natomiast kompensacja rozumiana jest jako wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Terapia ta stwarza dziecku możliwość rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zakłóceń rozwojowych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Terapia psychologiczna - polega na oddziaływaniu na dziecko za pomocą środków psychopedagogicznych. Celem terapii psychologicznej jest zmiana nieprawidłowych reakcji na reakcje poprawne, oraz usunięcie w miarę możliwości patologicznych mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań. Działania te mają ułatwić dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie. Psycholog otacza również wsparciem rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dogoterapia - terapia ta doskonale sprawdza się m.in. w pracy z dziećmi autystycznymi oraz mającymi zaburzenia emocjonalne. Opiera się na bliskim kontakcie dziecka z psem, dzięki czemu dzieci otwierają się na świat i ludzi, pozbywają się lęków oraz nabywają pewności siebie. Jest doskonałym uzupełnieniem pozostałych form terapii. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.

Hipoterapia - do terapii tej wykorzystuje się konia. Jest to uniwersalna metoda terapii, która oddziałuje na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, sensoryczną i intelektualną. Jest doskonałym uzupełnieniem innych form terapii. Dzięki hipoterapii ćwiczona jest równowaga, koordynacja i wiele innych czynności motorycznych. Rytmika ruchów konia pobudza i wzmacnia siłę mięśni w przypadku obniżonego napięcia mięśniowego oraz wpływa rozluźniająco na spastykę mięśni u osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.