Aktualności

Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI „ w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2024 roku realizuje Projekt pn.

„EMPATIA I ZAANGAŻOWANIE-podstawa do pokonywania barier fizycznych i społecznych”

Z zakresu rehabilitacji psychoruchowej .

W pierwszym roku realizacji specjalistyczną pomoc otrzymało 75 beneficjentów z niepełnosprawnościami.

Całkowite koszty projektu to kwota 735 000,00 ZŁ

Dofinansowanie z PFRON 697 000,00 ZŁ

Pierwszy rok realizacji projektu został rozliczny a w kwietniu 2022 r

i rozpoczęliśmy zajęcia terapeutyczne dla 80 dzieci z niepełnosprawnością.

Całkowite koszty projektu na drugi rok realizacji wynoszą 826 949,00

Dofinansowanie zadania z PFRON 789 088,00 w tym środki inwestycyjne 73 000,00

Drugi rok realizacji Projektu został zakończony i rozliczony.

Trzeci rok realizacji i kontynuacji Projektu rozpoczęliśmy z 79 beneficjentami

Całkowite koszty Projektu na trzeci rok realizacji wynoszą 953 951,00 zł

Dofinansowanie zadania z PFRON to kwota – 906 253,00zł w tym środki inwestycyjne – 85 000,00zł

Projekt realizowany jest przez 11 miesięcy w roku . Miesiąc lipiec jest czasem wolnym od zajęć terapeutycznych.
Rekrutację beneficjentów dokonujemy przed rozpoczęciem realizacji projektu a beneficjenci którzy rezygnują z różnych względów z terapii zastępowani są dziećmi wpisanymi na listę rezerwową.

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI”

realizuje

Projekt pn. „EMPATIA I ZAANAŻOWANIE-podstawa do pokonywania barier fizycznych i społecznych”

dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami otrzymują kompleksowe

I profesjonalne wsparcie specjalistyczne.

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI” w Wieluniu informuje iż w okresie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024r będzie realizowało Zadania Zlecone współfinansowane przez PFRON Konkurs 1/2020 pn. ”Pokonamy Bariery”

Kierowane wsparcie będzie realizowane poprzez: rehabilitację ruchową, hydroterapię, pływanie terapeutyczne, terapię pedagogiczną, hipoterapię, Integrację Sensoryczną, terapię psychologiczną, Trening Umiejętności Społecznych, arteterapię, zajęcia muzyczno-ruchowe, specjalistyczne szkolenia dla rodziców

Rodzaj zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

 

ZAPRASZAMY DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEJ TERAPII

 

Formularz zgłoszeniowy (wniosek) jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia www.tacysami-wielun.pl w zakładce Konkurs 1/2021 „Pokonamy bariery” lub w biurze Ośrodka Rehabilitacyjnego TACY SAMI ul. Traugutta 40 pokój nr 5.

Wypełniony formularz wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy złożyć w biurze ośrodka do dnia 31.03.2021 r.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 509 023 932.

 

Pobierz wniosek Klikając TUTAJ

 

 

Od kwietnia 2020r rozpoczęliśmy trzeci rok realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji psychoruchowej osób niepełnosprawnych projektu pn.

SKUTECZNE DZIAŁANIA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

finansowanych ze środków

PFRON.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w kwietniu ale z przerwami wynikającymi z wydawanych obostrzeń związanych z COVID-19.

Od 18 maja rozpoczęliśmy rehabilitację w ośrodku , zajęcia zdalne oraz rehabilitację w domach z beneficjentami których rodzice wyrazili chęć takiej terapii i współpracy.

Od miesiąca lipca pracujemy z dziećmi w naszym ośrodku rehabilitacyjnym TACY SAMI.

Frekwencja na zajęciach jest różna z racji trwającego cały czas stanu epidemicznego i indywidualnych sytuacji zdrowotnych naszych beneficjentów

Dokonaliśmy częściowego rozliczenia dofinansowania za pierwsze półrocze , otrzymaliśmy również drugą transzę dofinansowania projektu.

Pomimo trudnego czasu i napotykanych trudnościach w realizacji zadań stan liczbowy beneficjentów nie powinien się zmienić.