ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Waldemar Kluska

Prezes Stowarzyszenia "Tacy Sami"

Aleksandra Szymicka

Wiceprezes Stowarzyszenia "Tacy Sami"

Edyta Majewska 

Sekretarz Stowarzyszenia "Tacy Sami"

Maria Jolanta Roszczyk

Członek Zarządu Stowarzyszenia "Tacy Sami"

Mieszała Marta 

Członek Zarządu Stowarzyszenia "Tacy Sami"

KOMISJA REWIZYJNA

Katarzyna Bogacz

Członek Komisji Rewizyjnej

Barbara Kozik

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Brzezińska

Członek Komisji Rewizyjnej

NASI PRACOWNICY

Danuta Nowakowska

Księgowa

Alina Adamczyk

Księgowa

Marcin Skupiński

Kierowca 

 

NASI TERAPEUCI

Katarzyna Bogacz

fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath

Elżbieta Szychowska

neurologopeda

Iwona Czyż - Pilarska

oligofrenopedagog

Elżbieta Kucharska

pedagog specjalny

 


Tomasz Golański

mgr wychowania fizycznego,
prowadzi zajęcia pływania terapeutycznego

Beata Tomasik

psycholog

Wenata Mazur

pedagog specjalny - rewalidacji upośledzonych umysłowo

Marta Mieszała

pedagog specjalny, logopeda kliniczny ze specjalizacją
neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną,
terapeuta SI, Certyfikowany instruktor masażu Shantala

Jacek Rosiński

fizjoterapeuta, hipoterapeuta

Katarzyna Blabuś

fizjoterapeuta, terapeuta FITS - Funkcjonalna Indywidualna
Terapia Skolioz

Ewelina Wójcik

pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI,
logopeda kliniczny

Katarzyna Konieczna

neurologopeda 

Marta Podeszwa

fizjoterapeuta, terapeuta metody PNF,
terapeuta kinesiotapingu

Natalia Kozik

psycholog, pedagog, oligofrenopedagog 

Edyta Majewska

logopeda

Katarzyna Kruk

pedagog specjalny z terapią pedagogiczną

Katarzyna Syguła

fizjoterapeuta

Magdalena Cop

logopeda kliniczny

Małgorzata Papierkowska

pedagog opiekuńczo - resocjalizacyjny

Robert Grabowski

mgr wychowania fizycznego,
prowadzi zajęcia pływania terapeutycznego

 

Danuta Chrzanowska

arteterapeuta

Daniela Baranowska

muzykoterapeuta

Anna Wiśniewska

pedagog specjalny 

Ania Kosowska

fizjoterapeuta 

Ania Woszczyk

arteterapeuta 

Kasia Mielczarek

muzykoterapeuta

Marta Matyja

hipoterapeuta

Paula Jama

hipoterapeuta